Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. augusta Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 30. augustā  plkst. 14.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
3. Par grozījumiem Aglonas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā. (ziņo D.Kuzņecovs)
4. Par noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. (ziņo D.Kuzņecovs)
5. Par Aglonas novada domes lēmuma atcelšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
6. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
7. Par Dibinātāja pārstāvi Aglonas izglītības iestāžu Padomēs. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par A. G. iesniegumu (reģ. 24.07.2017., Nr.1354). (ziņo D.Kuzņecovs)
9. Par „Tehniskā projekta izstrādi daudzdzīvokļu mājai Ilzas ielā 18/2, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads” iepirkuma procedūru. (ziņo I.Poga)
10. Par iepirkumu komisijas amatu sadalījumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
11. Par iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
12. Par iepirkumu komisijas nolikumu. (ziņo D.Kuzņecovs)
13. Par grozījumiem noteikumos „Tirgus izpētes kārtība Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo D.Kuzņecovs)
14. Par „Radošo industriju centra būvniecība un teritorijas labiekārtošana” iepirkuma procedūru. (ziņo A.Podskočija)
15. Par iepirkuma procedūru „NAI pēcattīrīšanas bioloģisko dīķu tīrīšana Aglonas novadā”. (ziņo A.Podskočija)
16. Par Aglonas novada Sporta centra vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Barkeviča