Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. augusta domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 30. augustā  plkst. 13.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam uzraudzības ziņojumu. (ziņo L.Strole – Krasovska)
 5. Par būvdarbu pieņemšanas komisijas izveidošanu. (ziņo L.Bartuša)
 6. Par medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par skolēnu pārvadāšanu. (ziņo L.Bartuša)
 8. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības. (ziņo L.Bartuša)
 9. Par biedrības “Latgales reģionālās pensionāru apvienības” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 10. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas traktora piekabes ROU-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 11. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas traktora MTZ-82.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 12. Par Riebiņu novada domes noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros” apstiprināšanu. (ziņo I.Poga)
 13. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Degvielas iegāde Aglonas novada domes vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2018/20. (ziņo J.Dimpere)
 14. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs: AND/2018/23. (ziņo J.Dimpere)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs              Juris Butēvics