Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

30. janvāra domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 30. janvārī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par veiktajām tirgus izpētēm janvārī. (ziņo A.Podskočija)
6. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2020. gada janvāris – augusts. (ziņo L.Sipoviča)
7. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2020. gada janvāris – augusts. (ziņo L.Sipoviča)
8. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2020. – 31.08.2020. (ziņo L.Sipoviča)
9. Par SAC “Aglona” sniegtā pakalpojuma – 1 klienta uzturēšanās izmaksu mēnesī apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
10. Par saistošo noteikumu precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par līdzekļu piešķiršanu ielas apgaismojuma izbūvei Rēzeknes ielā Aglonā. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par autoveikala maršruta grafika saskaņošanu. SIA KORNERSTONE iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”. (ziņo A.Kalniņa)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics

 

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS