Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. maija domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 30. maijā  plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 5. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo L.Bartuša)
 6. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2018.g. 12.- 15.augusta svētkos. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 8. Par projekta „Es esmu Latvija” vēstuli. (ziņo L.Bartuša)
 9. Par SIA „ELLI V” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 10. Par biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 11. Par SIA “Laura plus” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 12. Par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā projekta “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona”” īstenošanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 13. Par iepirkuma procedūru “Bērnu rotaļu laukuma izveidošana un iekārtošana”. (ziņo A.Podskočija)
 14. Par veiktajām tirgus izpētēm maijā. (ziņo A.Podskočija)
 15. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.(ziņo I.Barkeviča)
 16. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 17. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas traktora     DT-75  atsavināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 18. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas traktora piekabes ROU-6  atsavināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 19. Par jaunu amata vienību izveidošanu Aglonas novada domē. (ziņo L.Bartuša, I.Poga)
 20. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai I.Barkevičai. (ziņo L.Bartuša)
 21. Par projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais” vadītāja apstiprināšanu. (ziņo V.Rivare)
 22. Par atļaujas pagarināšanu SIA „Cīši gords” raudzētā dzēriena ražošanai. (ziņo L. Bartuša)
 23. Par Publisko & Privāto Partnerattiecību Pārvaldes vēstuli.(ziņo L. Bartuša)
 24. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu. (ziņo M. Ušacka)
 25. Par saistošajiem noteikumiem „Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. (ziņo L.Bartuša, I.Poga)
 26. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas saskaņošanu. (ziņo L.Bartuša)
 27. Par Aglonas novada sporta pasākumu organizatora iecelšanu amatā. (ziņo L.Bartuša)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja       Ingūna Barkeviča