Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

30.maijā plkst.10.00 Aglonas novada domes sēde

Izsludinātā darba kārtība:

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

2.  Par līgumiem:

2.1. Par LRT sadarbības piedāvājumu

3.  Par sociāliem pabalstiem.

4.  Par zemes jautājumiem.

5.  Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.

6.  Par projektiem.

6.1. Par projektu “ Jauniešu un bērnu sociālās atstumtības riska mazināšana Aglonas novada izglītības iestādēs.”

6.2.  Par projektu “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta.”

6.3.   Par projektu “ Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā”

6.4.   Par projektu “ Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai.”

7.   Par  maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas pagasta atraktīvās atpūtas centrā.

8.    Par kārtību, kādā izsniedzami Aglonas novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio ieraksti.

9.    Par iepirkumiem.

10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

10.1.   Par Aglonas bazilikas kora skolas iesniegumiem.

10.2.   Par A.Suveizda iesniegumu.

10.3.   Par Šķeltovas pareizticīgo baznīcas draudzes vadītājas Z.Tarasevičas iesniegumu.

10.4.   Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Mihailovas iesniegumu.

10.5.   Par dzīvojamo telpu izīrēšanu Jaudzemu ielā 2, dzīvoklis Nr.4, Aglonā.

10.6.  Par Ļ.Antonovas iesniegumu.

10.7.  Par Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas I.Rečas iesniegumu.

10.8.  Par V.Bogdanovas iesniegumu.

10.9.  Par SIA „LOADER” iesniegumu.

10.10. Par deputātu apliecībām.

10.11. Par Jaunaglonas muzeja kolekciju.

10.12. Par V.Krimana un J.Rutkas 21.04.2011.g. Iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-05

10.13. Par V.Krimana un J.Rutkas 21.04.2011.g. Iesniegumu Nr. 2010-04-21_ID-06

10.14. Par atsavināšanas komisijas izveidi

10.15. Par darba aizsardzības jautājumiem Aglonas vidusskolā