Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. marta Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 30. martā plkst. 11.00., Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
  2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
  3. Par 2016.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo M.Lazdāne)
  4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
  5. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
  6. Par Aglonas novada autoceļu un ielu uzturēšanas, pārbūves, būvniecības darbu  specifikācijām. (ziņo A.Kluss)
  7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu O. K. (ziņo D.Kuzņecovs, I.Poga)
  8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs, I.Poga)
  9. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas pieprasījuma izskatīšana.  (ziņo I.Klindžāne)