Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

6. februāra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 6. februārī plkst. 16.00, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par dividendēm. (ziņo I.Barkeviča)
  2. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un amatu klasifikācijas katalogu. (ziņo D.Kuzņecovs)
  3. Par amatu sarakstiem. (ziņo Dz.Valaine)
  4. Par Aglonas novada domes budžetu 2018.gadam. (ziņo I.Jokste)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                  Ingūna Barkeviča