Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

31. janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu un 36. panta 1. daļu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 31. janvārī plkst. 09:00, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2018.gada janvāris – augusts. (ziņo L.Sipoviča)
  2. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2018.gada janvāris-augusts. (ziņo L.Sipoviča)
  3. Par brīvpusdienām izglītības iestādēs. (ziņo D.Kuzņecovs)
  4. Par dividendēm. (ziņo I.Poga)
  5. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”. (ziņo L.Bartuša)
  6. Par amatu sarakstiem. (ziņo Dz.Valaine)
  7. Par Aglonas novada domes budžetu 2018.gadam. (ziņo I.Jokste)
  8. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”. (ziņo L.Strole – Krasovska)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                Ingūna Barkeviča