Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

31. oktobra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 31. oktobrī plkst. 16.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

 

Darba kārtībā:

 

  1. Par iepirkuma procedūras AND/2019/10_ERAF “Radošo industriju centra būvniecība un teritorijas labiekārtošana” rezultātiem. (ziņo I.Klindžāne, L.Strole-Krasovska)
  2. Par iepirkuma procedūras Nr. AND/2019/12_ERAF “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana radošo industriju centra būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai” rezultātiem. (ziņo I.Klindžāne)
  3. Par Aglonas novada domes apbalvojumu “Gada balva” piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs      J.Butēvics