Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

31. oktobra domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 31. oktobrī  plkst. 13.00, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)
 3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 5. Par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu. (ziņo A.Čerņavska)
 6. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2018. gada 15. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §1)). (ziņo I.Jokste)
 7. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo L.Bartuša)
 8. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018./2019. gada ziemas sezonā”, identifikācijas numurs: AND/2018/24. (ziņo Dž.Valaine)
 9. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas novada ielās”, identifikācijas numurs: AND/2018/25. (ziņo Dž.Valaine)
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā (R.M.). (ziņo L.Bartuša)
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā (A.K.). (ziņo L.Bartuša)
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā (K.S.). (ziņo L.Bartuša)
 13. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 14. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 15. Par Aglonas  novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā. (ziņo A.Kluss)
 16. Par veiktajām tirgus izpētēm oktobrī. (ziņo A.Podskočija)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs              Juris Butēvics