Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

39. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes “Lidice 2011″ I kārtas rezultāti Aglonā

Saturs atjaunots: 17.02.2011.

No 24.līdz 29. janvārim Aglonas brīvā laika pavadīšanas centrā notika 39.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2011″, kurā piedalījās 38 dalībnieki no visām Aglonas novada skolām. No Aglonas vidusskolas tika iesniegti 6 darbi, no Aglonas internātvidusskolas – 16 darbi, no Grāveru pamatskolas – 7 darbi, no Šķeltovas pamatskolas -1 darbs, no Priežmalas pamatskolas – 8 darbi.

Konkursam iesniegtos darbus izvērtēja žūrija sekojošā sastāvā: Inta Reča,Vija Stupāne, Inga Gribuška.

19 darbi tika izvirzīti dalībai konkursa otrajā kārtā, kura notiks no 22. februāra līdz 4. martam Rīgā.

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā izstāde bija skatāma no 24. līdz 29. janvārim. Izstādes apmeklētāji izteica savu saviļņojumu, apbrīnu, uzrakstīja savas atsauksmes.

Izstādi apmeklēja arī Aglonas novada izglītības iestāžu klašu audzinātāju MK vadītāji un audzinātāji.

Apsveicam konkursa 1. kārtas uzvarētājus 4 - 10 gadu vecuma grupā:

Renāti Islamgarajevu no Grāveru pamatskolas (1.vieta), Santu Leitāni no Aglonas internātvidusskolas (2.vieta), Mariku Pizāni no Aglonas internātvidusskolas (3. vieta).

Atzinība tika izteikta Anastasijai Dovbušai (Aglonas internātvidusskola), Sintijai Ruskulei (Aglonas internātvidusskola), Samantai Jegorovai (Aglonas internātvidusskola) un Sarmītei Špelei (Priežmalas pamatskola).

Apsveicam konkursa 1. kārtas uzvarētājus 11- 16 gadu vecuma grupā:

Diānu Pēterāni no Aglonas internātvidusskolas (1. vieta),   Andu Abuži no  Aglonas internātvidusskolas(2. vieta), Karīnu Makrjakovu no  Aglonas vidusskolas (3.vieta),

Atzinība šajā vecuma grupā tika izteikta Amandai Škaparei ( Aglonas vidusskola), Katei Tumovai (Aglonas vidusskola).

Paldies sakām Aglonas vidusskolas audzēknēm Liānai Putānei, Lāsmai Miklasevičai, Diānai Ancveriņai, Aglonas Internātvidusskolas audzēknēm Žanetai Nikiforovai un Marijai Mihailovai  par piedalīšanos konkursā, neskatoties uz nolikumā noteiktajām vecuma prasībām konkursa dalībniekiem. Žūrija  atzīmēja Liānas Putānes, Lāsmas Miklasevičas, Žanetas Nikiforovas un Marijas Mihailovas darbus, kā īpaši veiksmīgus un atbilstošus konkursa tematikai.

Pateicamies par piedalīšanos konkursā visiem dalībniekiem un novēlam radošo izaugsmi!

Vislielāko pateicību izsakām Aglonas vidusskolas skolotājai Vijai Kovaļkovai, Aglonas internātvidusskolas skolotājai Valentīnai Kočkerei, Grāveru pamatskolas skolotājai Nonnai Jakovļevai , Šķeltovas pamatskolas skolotājai Ludmilai Kormiļcevai, Priežmalas pamatskolas skolotājai Anitai Reščenko par prasmi iedvesmot savus audzēkņus un ceram uz turpmāko sadarbību!

Apbalvojumi konkursa dalībniekus gaidīs skolās.

Aglonas novada interešu  izglītības koordinatore Karina Stivriņa