Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

4. janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 4. janvārī plkst. 12.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

 1. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 2. Par Aglonas novada domes Administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 3. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par Aglonas novada Sociālās aprūpes centra “Aglona” vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
 5. Par dienesta pārbaudi ESF projekta 9.2.4.2./16/I/002 VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ īstenošanā. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Par amatu sarakstiem. (ziņo I.Poga)

  

Aglonas novada domes priekšsēdētājs             Juris Butēvics

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS