Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

4. janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 4. janvārī plkst. 12.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

  1. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par Aglonas novada domes Administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  3. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  4. Par Aglonas novada Sociālās aprūpes centra “Aglona” vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
  5. Par dienesta pārbaudi ESF projekta 9.2.4.2./16/I/002 VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ īstenošanā. (ziņo I.Klindžāne)
  6. Par amatu sarakstiem. (ziņo I.Poga)

  

Aglonas novada domes priekšsēdētājs             Juris Butēvics