Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

4. jūlija ārkārtas domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2018. gada 4. jūlijā plkst. 08.30 Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.Darba kārtībā:

  1. Par aizņēmuma ņemšanas pašvaldības autonomo funkciju veikšanai mērķa konkretizēšanu. (ziņo I.Jokste)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja p.i.          Juris Butēvics