Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

4. jūnija novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 4. jūnijā plkst. 11.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.      


Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes Vēlēšanu komisijas un Administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par Aglonas novada domes Administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
  3. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu audzēkņu apmeklējumam darbinieku atvaļinājumu periodā. (ziņo I.Klindžāne)
  4. Par Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                  J.Butēvics