Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

4. oktobra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 4. oktobrī plkst. 13.00, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes 2018. gada 30. augusta sēdes Nr. 24, §12. lēmuma precizēšanu. (ziņo L. Bartuša)
  2. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2018. gada septembris – decembris. (ziņo L. Sipoviča)
  3. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2018. gada septembris – decembris. (ziņo L. Sipoviča)
  1. Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem no 2018. gada 1. septembra – 31. decembrim. (ziņo L. Sipoviča)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs           Juris Butēvics