Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informatizācija trijās novada skolās

Saturs atjaunots: 22.11.2011.

Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 

Kā informē Izglītības un zinātnes ministrija, atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde  “Izglītības iestāžu informatizācija”” ietvaros ir noslēdzies, konkursa uzvarētājs ir SIA „Lattelecom”. Līdz ar to Aglonas novada dome varēs turpināt īstenot  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Aglonas novada skolu informatizācija”.

Šī projekta ietvaros Aglonas novada skolās – Grāveru pamatskolā, Priežmalas pamatskolā un Šķeltovas pamatskolā –  tiks uzstādīti 6 portatīvie datori un 6 stacionārie datori. Priežmalas pamatskolā jau ir ierīkots lokālais datortīkls. Projekta koordinatore Lāsma Strole – Krasovska uzsver, ka līdz 2012.gada jūnijam skolu informatizācijas darbi tiks pabeigti.  Darbu ietvaros tika paplašināts un modernizēts lokālais datortīkls ar  mērķi  nodrošināt Priežmalas pamatskolu  ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādē un izglītības procesā plašāk un efektīvāk varētu izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Lokālais tīkls tika savienots ar skolā  esošo lokālo tīklu.

Kopējais Aglonas novada domes projekta finansējums šajā projektā ir 17403.64 LVL, no kuriem 14793.09 LVL (85 %) ir ERAF finansējums), bet 2610.55 LVL (15 %) ir valsts finansējums.

Projekta Nr. 2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539. Sīkāka informācija par konkursa iepirkumu Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/iepirkumi/6977.html