Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

5. augusta Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2016. gada 5. augustā plkst. 12.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam.
(ziņo I.Valaine)
2. Par iepirkumu izsludināšanu. (ziņo A.Podskočija)