Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

5. augusta novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 5. augustā plkst. 9.00,  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.    


Darba kārtībā: 

1. Par iepirkumu procedūras izsludināšanu apgaismojuma būvniecībai Jaunaglonas ciemā. (ziņo A.Kalniņa)
2. Par dalību biedrības “Krāslavas rajona partnerības” izsludinātajā ELFLA projektu konkursā  2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. (ziņo  V.Rivare)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece              Marita Grebeža