Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

5. novembra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 5. novembrī plkst. 16.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

 Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājas atbrīvošanu no amata. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par aizdevumu ERAF SAM 5.6.2. projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošanai. (ziņo I.Jokste)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs           Juris Butēvics