Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

5. oktobra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 5. oktobrī  plkst. 9.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.


Darba kārtība:

  1. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2017.gada septembrim – decembrim. (ziņo Dz.Valaine)
  2. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2017.gada septembrim – decembrim. (ziņo Dz.Valaine)
  3. Par 2017. gada budžeta grozījumiem. (ziņo Dz.Valaine)
  4. Par Aglonas novada domes lēmuma atcelšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
  5. Par sarunu procedūras rezultātiem. (ziņo D.Kuzņecovs)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja          I.Barkeviča