Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

6. augusta Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 6. augustā  plkst.12.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada pašvaldības komisijas izveidošanu valsts nekustamā īpašuma pārņemšanai. (ziņo I.Poga)

2. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu kanalizācijas spiedvada remontam Priežmalas ciemā. (ziņo I.Poga)