Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

6.oktobra Aglonas novada ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 6. oktobrī plkst.12.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma „Gailīši”, Aglonas pagasts, Aglonas novads iegādi. (ziņo D.Kuzņecovs)