Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

18.maijā plkst.10.00 LLKC Preiļu nodaļas zālē (Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads)  notiks bezmaksas informatīvais seminārs par tēmām:

1. ES ELFLA LAP pasākums“Lauksaimniecības produktu pievienotās  vērtības radīšana”
2. ES ELFLA LAP pasākums “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu). Lektors DIENVIDLATGALES reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājs

3.Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākums (ES ELFLA LAP)
4. ES ELFLA LAP pasākums “Lauku saimniecību modernizācija. Lektore LLKC Preiļu konsultāciju biroja ekonomikas speciāliste Lidija Kivleniece.