Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

7. janvāra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 7. janvārī plkst. 16.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.    

Darba kārtībā:

 1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_01 “Grozījumi Aglonas novada domes 2019.gada 8.maija saistošajos noteikumos Nr. 2019_04 “Par Aglonas novada domes budžetu 2019. gadam”. (ziņo I.Jokste)
 2. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                              J.Butēvics

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS