Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

7. janvāra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 7. janvārī plkst. 16.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.    

Darba kārtībā:

  1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_01 “Grozījumi Aglonas novada domes 2019.gada 8.maija saistošajos noteikumos Nr. 2019_04 “Par Aglonas novada domes budžetu 2019. gadam”. (ziņo I.Jokste)
  2. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  4. Par Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                              J.Butēvics