Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

7. novembra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2018.gada 7.novembrī plkst. 13:00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par I.B. iesnieguma izskatīšanu. (ziņo J.Butēvics)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics