Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

70. izlaidums Jaunaglonā

Pašā vasaras plaukumā, starp Jāņiem un Pēteriem Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Jaunaglonā 28. jūnijā plkst.15.00 notiks jau 70. izlaidums, informē interešu izglītības skolotāja Sarmīte Kampāne .

Šogad skolu absolvē 22 lauku tūrisma speciālisti un 10 automehāniķi. Jaunieši šobrīd ir jau nostiprinājuši teorētiskās zināšanas kvalifikācijas praksē tūrisma uzņēmumos un autoservisos. Vēl tikai jāapliecina savas prasmes un iemaņas pēdējā pārbaudījumā – kvalifikācijas eksāmenā, kas notiks 26. jūnijā lauku tūrisma speciālistiem un 27. jūnijā automehāniķiem. Prieks par tiem jauniešiem, kas ir nolēmuši turpināt darba gaitas izvēlētajā profesijā, kā arī studēt augstākajās mācību iestādēs.

Skola aicina radošus, mācīties gribošus jauniešus apgūt lauku tūrisma speciālista, automehāniķa, namdara, kā datorsistēmu tehniķa profesiju.