Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

8.janvāra novada domes sēdes aktualitātes

2015. gada 8. janvārī tika sasaukta ārkārtas Aglonas novada domes sēde. Darba kārtībā tika izskatīti daži jautājumi un pieņemti lēmumi:

 

1.atbrīvot no amata ar 2015. gada 9. janvāri Aglonas Kultūras centra vadītāju Oksanu Joksti pēc pašas vēlēšanās;

2.iecelt ar 2015.gada 6. februāri Aglonas Kultūras centra vadītājas amatā Guntu Gulbi-Kalvāni;

3.pagarināt darba tiesiskās attiecības ar Dinu Stašķeviču līdz 2015. gada 5. februārim.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv