Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

8. jūnija Aglonas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2018.gada 8.jūnijā plkst. 14.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.    

Darba kārtībā: 

  1. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Velosipēdu, aprīkojuma un velo novietņu iegāde Aglonas novadam”,iepirkuma identifikācijas numurs AND/2018/07 (ziņo J.Dimpere)
  2. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada nometņu organizēšanai” Nr: AND/2018/09 (ziņo J.Dimpere)
  3. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Aglonas novada pašvaldības ceļu pārbūve”, identifikācijas numurs:AND/2017/06 ERAF. (ziņo J.Dimpere)
  4. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā. (ziņo I.Poga)
  5. Par speciālās atļaujas izsniegšanu. (ziņo A.Bartuša)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                                     I.Barkeviča