Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

8. maija ārkārtas domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde 2019. gada 8. maijā plkst. 13.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieces M.Grebežas 07.05.2019. rīkojuma Nr. 2-1.1/46 apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  2. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. (ziņo V.Rivare)
  3. Par Aglonas novada domes 2019. gada amatu saraksta precizēšanu. (Aglonas novada PII). (ziņo I.Klindžāne)
  4. Par saistošo noteikumu „Par Aglonas  novada domes budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu. (ziņo I.Poga, T.Nesteroviča)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece       Marita Grebeža