Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

8. maija ārkārtas domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde 2019. gada 8. maijā plkst. 13.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieces M.Grebežas 07.05.2019. rīkojuma Nr. 2-1.1/46 apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 2. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. (ziņo V.Rivare)
 3. Par Aglonas novada domes 2019. gada amatu saraksta precizēšanu. (Aglonas novada PII). (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par saistošo noteikumu „Par Aglonas  novada domes budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu. (ziņo I.Poga, T.Nesteroviča)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece       Marita Grebeža

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS