Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

8. novembra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 8. novembrī plkst. 16.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par  Aglonas novada pašvaldības Stratēģijas darbam ar jaunatni 2018. – 2022.gadam izstrādi. (ziņo M.Ušacka)
  2. Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. T. (ziņo  D.Kuzņecovs)
  3. Par bibliotēkas energoefektivitātes projektu. (ziņo I.Valaine)
  4. Par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas termiņa pārcelšanu projekta „Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve” īstenošanai. (ziņo I.Jokste)
  5. Par apbalvojumiem „Gada balva” un „Aglonas novada Gada cilvēks”. (ziņo A.Ruskulis)
  6. Par Aglonas novada Sporta centra vadītāja darba tiesisko attiecību pārbaudes laiku. (ziņo I.Poga)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                    Ingūna Barkeviča