Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

8.un 9.septembrī ES struktūrfondu atvērto projektu dienas

Saturs atjaunots: 7.09.2012.

Atnāc un klātienē novērtē, kādi projekti tavā novadā īstenoti ar ES kohēzijas politikas finansējuma palīdzību! Informāciju par to, kādus projektus 8.-9. septembrī vari apskatīt tuvākā apkārtnē, meklē apskates objektu kartē http://www.esfondi.lv/projektudienas/ Aglonā varēs aplūkot:

  • „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā” 8.09. no plkst.10.00 – 13.00;
  • „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā”  8.09. no plkst. 10.00 – 14.00

projektu_dienas

Objektos paredzētas ekskursijas, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tiks sniegtas atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.