Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

8.un 9.septembrī ES struktūrfondu atvērto projektu dienas

Atnāc un klātienē novērtē, kādi projekti tavā novadā īstenoti ar ES kohēzijas politikas finansējuma palīdzību! Informāciju par to, kādus projektus 8.-9. septembrī vari apskatīt tuvākā apkārtnē, meklē apskates objektu kartē http://www.esfondi.lv/projektudienas/ Aglonā varēs aplūkot:

  • „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā” 8.09. no plkst.10.00 – 13.00;
  • „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā”  8.09. no plkst. 10.00 – 14.00

projektu_dienas

Objektos paredzētas ekskursijas, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tiks sniegtas atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.