Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

19. decembra domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 19. decembrī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.       

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par veiktajām tirgus izpētēm decembrī. (ziņo A.Podskočija)
 5. Par biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludināto atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēs. (ziņo V.Rivare)
 6. Par aprūpes mājās pakalpojumu Šķeltovas pagasta vientuļajiem pensionāriem. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par sadarbību ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu. Preiļu BJSS direktora Edgara Vaivoda iesnieguma izskatīšana. (ziņo L.Bartuša)
 8. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo L.Bartuša)
 9. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Novada domes izpildrīkojumu izdošana. (ziņo L.Bartuša)
 11. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 12. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu. SIA “Dūšai” valdes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo L.Bartuša)
 13. Par Aglonas novada bibliotēku attīstības plāna 2019.- 2023. gadam apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 14. Par Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājuma attīstības politikas apstiprināšanu.(ziņo L.Bartuša)
 15. Par Aglonas novada Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Poga)

 Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                    J.Butēvics