Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

9. februāra domes ārkārtas sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2021. gada 9. februārī plkst. 14.00, attālināti ZOOM platformā.

Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā: 

  1. Par amatu saraksta 2021. gadam apstiprināšanu. (ziņo I.Poga)
  2. Par saistošo noteikumu „Par Aglonas  novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu. (ziņo I.Poga, I.Jokste)
  3. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Aglonas novada domes priekšsēdētājam Jurim Butēvicam. (ziņo I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                   J.Butēvics