Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

9. jūlija novada domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 28. pantu, sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 9. jūlijā plkst. 13.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpā. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. (Ziņo I. Jokste)
2. Apkures katlu, apkures katlu granulu dedzināšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana Aglonas novada ēkās, iepirkumu identifikācijas numurs: AND/2020/06. (Ziņo I. Gžibovska)
3. Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.
(Ziņo A. Kalniņa)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece Marita Grebeža