Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

9. oktobra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 9. oktobrī plkst. 15.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

Darba kārtībā:

 1. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā ELFLA projektu  konkursā 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. (ziņo V.Rivare)
 1. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 2. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. (ziņo A.Kalniņa)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                J.Butēvics

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS