Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

9. oktobra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 9. oktobrī plkst. 15.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

Darba kārtībā:

  1. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā ELFLA projektu  konkursā 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. (ziņo V.Rivare)
  1. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”. (ziņo L.Strole-Krasovska)
  2. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā, 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. (ziņo A.Kalniņa)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                J.Butēvics