Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

AB Kora skolas audzēkņi gūst spožas uzvaras konkursā Ilūkstē

17. oktobrī Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā  notika  IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss ”Skani, tēvu zeme!”.  

Katrs konkursa dalībnieks izpildīja divas dziesmas – Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un dziesmu ar pavadījumu, kas veltīta dzimtenes, dabas vai ģimenes tematikas atainojumam.  Vokālās mākslas konkursā piedalījās 38 dalībnieki no Ilūkstes, Preiļiem, Varakļāniem, Špoģiem, Dagdas, Aglonas, Pļaviņām, Rokišķiem, Ludzas, Viļāniem un Aknīstes. Konkursa dienas otrajā daļā dziedātājiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās. Savukārt vokālie pedagogi piedalījās Ilonas Bageles meistarklasē “Cilvēka balss ontoģenēze. Intonatīvo problēmu risinājuma metodes. Balss veidošanas akustiskie pamati”.

Mūsu  skolu  konkursā pārstāvēja 5 audzēkņi un viņu sniegums bija ļoti pārliecinošs:

Sintija Indrikova  - 1. vieta un Galvenā balva A grupā  (sk. I. Soldāne),
Annija Leikuma – 1. vieta un Galvenā balva B grupā(sk. I. Soldāne),
Marija Magdalēna Šēra  – 2. vieta B grupā (sk. I. Ļeonova),
Alberts Stremjanovs – 3. vieta B grupā  (sk. I. Ļeonova),
Dāvids Stremjanovs – 3. vieta B grupā (sk. I. Soldāne).

Kopā ar mūsu dziedātājiem  muzicēja koncertmeistare J.Ciganoviča. Konkurss notika labvēlīgā un draudzīgā gaisotnē. Paldies audzēkņiem un skolotājām par ieguldīto darbu, vecākiem un Aglonas novada domei  – par palīdzību un atbalstu!  Prieks un lepnums par mūsu skolotājiem, viņu audzēkņiem! Lai veicas arī turpmāk!

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktora p.i.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv