Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu panākumi Ziemassvētku dziesmu konkursā

Saturs atjaunots: 24.01.2015.

Šī gada 8. janvārī St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss, kuru organizēja Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi un Daugavpils Latviešu kultūras centru. Visas dienas garumā, kopumā piecās grupās, konkursā piedalījās 97 dziedātāji no visas Latvijas – Rīgas, Lielvārdes, Jēkabpils, Rugājiem, Preiļiem, Alūksnes, Līvāniem, Dagdas, kā arī no Lietuvas. Dalībnieku izpildījuma tehnisko un māksliniecisko pusi vērtēja divas žūrijas. Jāatzīmē, ka dziedātāju sagatavotības līmenis bija augsts, katra dalībnieka priekšnesums atšķīrās ar savu izteiksmību un individuālo dziesmu izpildījumu. Katrs dalībnieks izpildīja divas Ziemassvētku dziesmas. Aglonas bazilikas Kora skolu šajā konkursā pārstāvēja 4 skolotājas Ivetas Soldānes audzēkņi – Annija Leikuma (1.kl.), Dāvids Stremjanovs (1.kl.), Armīns Prusaks (5.kl.), Sandis Girss (6.kl.). Visi mūsu skolas audzēkņi ieguva godalgotas vietas.

A p s v e i c a m   a u d z ē k ņ u s:

Sandi – ar iegūto 1. pakāpes diplomu D grupā

Anniju – ar iegūto 2. pakāpes diplomu A grupā

Armīnu – ar iegūto 2. pakāpes diplomu D grupā

Dāvidu – ar iegūto 3. pakāpes diplomu D grupā

Paldies skolotājai Ivetai Soldānei un koncertmeistarei Jacintai  Ciganovičai par ieguldīto darbu sagatavojot audzēkņus konkursam. Paldies audzēkņu vecākiem par vispusīgu atbalstu.

Informāciju un foto iesniedza Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv