Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Absolventu vakars Priežmalas pamatskolā

4. maijā Priežmalas pamatskolā notika absolventu vakars. Kā vienmēr skolas kolektīvs ar prieku uzņēma skolotājus, absolventus un ciemiņus. Īpašie viesi bija 1954., 1959., 1964., 1969., 1974., 1979., 1984., 1989., 1994., 1999., 2004., 2009. un 2014. gada izlaidumu absolventi. Interesanti atmiņu stāstījumi, pateicības vārdi skolotājiem, stabilas nākotnes vēlējumi skolai, patīkami kopā būšanas brīži radīja gandarījuma un prieka sajūtu.

Paldies skolas kolektīvam par pasākuma norises sagatavošanu, bijušajai skolotājai Zojai Agafonovai par aktīvu aicinājumu sociālajos tīklos, piedalīties Absolventu vakarā, sirsnīgs un vārdiem neizmērojams paldies Karinai Stivriņai par neizsīkstošo radošumu pasākuma organizēšanā un vadīšanā un visiem, visiem citiem palīgiem, kas ziedoja savu palīdzības artavu šajā jaukajā skolas dzīves notikumā.
Vēlos pateikties visiem absolventiem par labajiem vārdiem, novēlējumiem, par skaistajām un dāsnajām dāvanām un brīnišķīgi pavadīto laiku!
Vienmēr būsiet mīļi gaidīti Priežmalas pamatskolā arī turpmāk!

Mums katram ir kaut kas dārgs.
Bet neganti vēji pūš,
Smiltis birst cauri pirkstiem
Kā veltīgs mūžs.

Bij pilnas riekšavas abas,
Vējš bija tik straujš, un jau -
Paskaties apkārt labi -
Ne puse saujas vairs nav.

Paliek iespējas divas.
Pirmā? Paklusi smiet,
Palaist visu pa vējam,
Kā saka: ja iet, tad lai iet.

Vēl otra – glabāt ik graudu,
Lai mūžu kā dūri var triekt.
Kaut arī pēc tam it nekad
Pirkstus vairs neatliekt.

        Sargāsim visu, kas mums dārgs, saglabāsim gaišā atmiņā skolas gadus, saulaino, bezrūpīgo bērnību un trauksmaino jaunību!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS