Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Adreses maiņa

Aglonas novada dome informē, ka ar 2013.gada 10.oktobri Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Attīstības un plānošanas nodaļa atrodas Daugavpils ielā 1, Aglonā.

Darba laiks no plkst. 9.00 – 17.00 darba dienās. Pusdienu pārtraukums – plkst. 12.30 – 13.00

Kontaktinformācija:
Uzņēmējdarbības un tūrisma informācija par Aglonas novadu – T. 65322100; 29118597,
e-pasts: turisms@aglona.lv

Attīstības un plānošanas nodaļa – T. 65324474, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv