Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Adventus – atnākšana


Nāk Advente ar Debesspēku,
Tā mūsu sirdīs gaišu prieka staru dedz.
Sirds izjūt svētos, tīros, ceros,
Ka katram mīļi dāvā gaišais adventlaiks…

Šis laiks saistās ar īpašu noskaņu, Adventes sveču gaismu, Ziemassvētku gaidām un cerību, ka viss labais ir tepat blakus, tas tikai jāsaredz un jāsajūt savā sirdī…

Adventes nosaukums cēlies no latīņu vārda “adventus” – atnākšana. Plašākā nozīmē Advente ir gaidas, cerības, atbrīvošanās. Advente visiem ir vienas un kopējas ilgas uz Kristus atnākšanu. Tā simbolizē došanos no tumsas uz gaismu. Advente nozīmē atnākšanu. Cik līksma ir cilvēka sirds, gaidot drauga vai tuvinieka ierašanos! Adventē gaidām Kristus Piedzimšanu.

Vairāk par Adventes laiku:
http://www.tvnet.lv/ziemassvetki/svetku_sajutas/488396-klat_pirma_advente_sakas_ziemassvetku_gaidisanas_laiks

http://lv.wikipedia.org/wiki/Advente

http://www.katolis.lv/main.php?parent=183

Advente vai advents?
http://www.katedrale.lv/index.php?id=4899

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv