Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AFS Latvija izsludina stipendiju konkursu 2015./2016. mācību gadam Honkongā

Stipendija ir 2000 EUR apmērā. Programmas pilna dalības maksa ir 8200 EUR. Iegūstot stipendiju, programmas dalībniekam jāsedz atlikušie 6200 EUR.  Stipendija tiek piedāvāta gada programmai. Izbraukšana – 2015. gada augustā. Pieteikšanās stipendijai līdz 9. februārim.

Daļējā stipendija sedz:

• dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē;

• sagatavošanās materiālus dalībai programmā;

• sagatavošanu pirms aizbraukšanas;

• orientācijas nometnes viesvalstī;

• AFS Honkonga darbinieku un brīvprātīgo atbalstu viesvalstī;

• sekundāro medicīnas apdrošināšanu;

• starptautiskos ceļa izdevumus;

• ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);

• ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);

• mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

Stipendiju saņēmējiem jānoslēdz līgums ar „AFS Latvija” 2 nedēļu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas, kā arī jāiemaksā daļa dalības maksas 310 EUR apjomā.

HKG_STP_Nolikums_2015.

Ja Tevi interesē mācības Eiropā, tad seko līdzi AFS Latvija aktualitātēm, jo gaidām apstiprinājumu par papildus stipendijām.

Programmas apraksts:

— AFS programmas dalībnieka – skolēna – galvenais uzdevums un mērķis ir iemācīties adaptēties svešā vidē, iemācīties pieņemt citus cilvēkus, saprast viņu rīcības motīvus un cēloņus. Papildus šim mērķim nāk pārējie ieguvumi no programmas (valodas zināšanas, citas tautas kultūras iepazīšana, draugi, kontakti no visas pasaules, izglītība utml.). Dalībnieka pienākums ir censties adaptēties, iepazīt un saprast svešo.

— AFS programmas mērķis ir nodrošināt cilvēkiem pasaulē iespēju mācīties adaptēties un mācīties saprast un pieņemt citādo, tādējādi veicinot starptautisku mieru un sadraudzību starp valstīm un cilvēkiem. Organizācija to nodrošina, tehniski veicot savu pienākumu. AFS organizācijas pienākums ir atrast dalībniekam dzīvesvietu ģimenē, atrast skolu, kā arī veicināt pozitīvu pieredzi dalībniekiem,sniedzot nepieciešamo atbalstu apmaiņas programmas laikā (kontaktpersona, orientācijas nometnes).

Avots: www.afs.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv