Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglona aicina velosporta pārstāvjus augusta beigās piedalīties pasākumā “Ar veļiku pa Aglyunu”, kas notiek jau trīspadsmito reizi

Jau visas vasaras garumā var just, ka vietējie riteņbraucēji gan lieli, gan mazi gaida šo pasākumu un gatavojas tam, jo ik pa brīdim kāds ar riteni izbrauc iepriekšējo gadu trases vai pagalmos trenējas savu radīto šķēršļu joslas izbraukšanā. 


Nu ir pēdējais laiks arī pārējiem sasparoties un pieņemt lēmumu par piedalīšanos velosporta svētkos Aglonā, tāpēc ikviens – liels un mazs, katrs kas prot un mīl mīt pedāļus, tiek aicināts augusta pēdējā sestdienā – 31. augustā- svinēt tautas velosporta svētkus “Ar veļiku pa Aglyunu”, visiem piedaloties veloparādē, lielākiem velobraucējiem izjūtot sacensību garšu tautas trasē  (ap 15 km) un meistarklasē (ap 32 km), kā arī mazākiem velomīļiem izmēģināt savu veiklību šķēršļu joslas pārvarēšanā, bet komandām startējot kombinētajā stafetē.  Velomaratona trase būs gan pa asfaltētu, gan grants ceļu, meža celiņiem un takām. Sacensības notiks individuāli un komandās.
Pēc sacensībām visi dalībnieki tiks cienāti ar gardu zupu.
Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un velosporta daudzveidību, ar saviem paraugdemonstrējumiem uzstāsies triāla klubs „Karters” un Preiļu novada bērnu un jauniešu skolas audzēkņi. Pasākumā būs arī citi pārsteigumi. Velodienas izskaņā tiks sumināti uzvarētāji, mazi un lieli veiksmīgākie velopedāļu minēji. Savukārt zaļumballē ikviens varēs izpriecāties līdz  rītausmai.
Būsim pateicīgi, ja dalībnieki pieteiksies līdz 30.augustam plkst.17.00 elektroniski vai telefoniski: iaglona@inbox.lv; mob.29285185, tiks nodrošināta iespēja reģistrēties dalībai jebkurā no aktivitātēm arī uz vietas sacensību dienā.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Aicinām pieteikties arī brīvprātīgos, kas var palīdzēt sacensību dienā un uzņemties trases tiesneša pienākumus vai arī kādus citus pienākumus, kurus uzticēs sacensību organizatori.
Aglonas pagasta vietējo iedzīvotāju grupa „Velomīļi” sadarbībā ar nevalstiskā sektora organizācijām – nodibinājumu „Trakie bebri” un Aglonas novada biedrību „Neaizmirstule” šogad ir veiksmīgi startējusi vairākos mazo grantu projektos un piesaistījusi līdzekļus ikgadējiem tautas velosporta svētkiem  “Ar veļiku pa Aglyunu”. Šis pasākums tiek rīkots pateicoties:

  1. Viduslatgales pārnovadu fondam, kurš  2019. gadā sadarbībā ar Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas pašvaldībām rīkoja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019″, kurā guva atbalstu VIIG „Velomīļi” iesniegtais projekts (līguma Nr. MG 19/30).
  2. Aglonas novada domei, kur projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”atbalstīts VIIG „Velomīļi” iesniegtais projekts (līguma Nr. 2019-298)
  3. ASV vēstniecībai, kur Latvijai rīkotajā grantu konkursā atbalstu guva nodibinājuma „Trakie bebri” un Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iesniegtais projekts (līgums parakstīts 01.08.2019.)
  4. Eiropas sociālais fonda finansētajam Aglonas novada domes projektam 9.2.4.2./16/I/002 ″Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”.

Paldies arī citiem atbalstītājiem: SIA „Eltex”,  AS LVM,  VAS CSDD,  Izglītības un inovāciju centram „Lode” un citiem, kas ar brīvprātīgo darbu vai ziedojumu ir palīdzējuši tapt šim pasākumam.

Svinēsim velosporta svētkus „Ar veļiku pa Aglyunu” kopā!

Pasākuma programma.

   Pulcēšanās vieta: Aglonas estrādē 

No plkst. 12.00 līdz 13.00   dalībnieku reģistrācija (Aglonas estrāde)

No plkst. 13.05 līdz 13.15     Velodienas atklāšana (Aglonas estrāde)

No plkst. 13.15  līdz 13.45    Veloparāde pa Aglonas ielām (Somersētas, Kalnu, Krāslavas ielas līdz  starta vietai  krustojumā uz Dagdas ceļa)

No plkst. 14.00              Velomaratons  (~ 15 km)  (krustojumā uz Dagdas ceļa)

No plkst. 14.05              Velomaratons  (~ 32 km)  (krustojumā uz Dagdas ceļa)

No plkst. 16.15               Kopējs zupas katls (Aglonas estrāde)

No plkst. 16.00              Šķēršļu joslas bērniem (atraktīvās atpūtas centra pludmale pie Aglonas estrādes)

No plkst. 17.15               (orientējoši)  Kombinētā stafete (atraktīvās atpūtas centra pludmale pie  Aglonas estrādes

No plkst. 18.00              Triāla kluba „Karters” šovs  un apbalvošana (Aglonas  estrāde)

No plkst. 22.00              Zaļumballe

Trase – 32 km ( dabā trase var atšķirties, jo tā ir ne tikai pa ceļiem, kas norādīti kartē,  bet būs arī pa  meža takām un pļavām).  Tāpēc aicinām dalībniekus sekot norādēm, kas būs uzstādītas trasēs.

https://balticmaps.eu/lv/c__3012798.07-7583722.31-13/w__3006765.16,7584177.49,3007701.52,7584306.48,3008131.48,7585481.7,3013013.89,7590378.45,3018402.7,7586155.3,3018880.43,7578779.13,3016816.63,7577460.59,3016071.37,7578702.69,3014427.98,7579046.66,3012402.39,7578779.13,3008981.84,7577365.04,3007892.61,7579581.72,3006956.26,7581932.16,3006669.62,7584015.06/bl__cl

Trase – 15 km dabā trase var atšķirties, jo tā ir ne tikai pa ceļiem, kas norādīti kartē,  bet būs arī pa  meža takām un pļavām). Tāpēc aicinām dalībniekus sekot norādēm, kas būs uzstādītas trasēs.

https://balticmaps.eu/lv/c__3009942.83-7580727.97-14/w__3006612.29,7584182.27,3010032.85,7583857.41,3010969.2,7582567.54,3011112.52,7581583.41,3010653.9,7580283.98,3013252.76,7578229.74,3009278.03,7577350.71,3007902.16,7579567.38,3006669.62,7579662.93,3006841.6,7580293.54,3007156.9,7581277.66,3007090.02,7582557.98,3006602.73,7584077.17/bl__cl

 

Informāciju iesniedza: Aglonas pagasta iedzīvotāju  inciatīvas grupa „Velomīļi” sacensību organizatori

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv