Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības projektu seminārs Aglonā

Ieguldījums Tavā nākotnē

29.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  un SIA „Vides investīciju fonds”  Aglonā  rīkoja  semināru “Kvalitatīvi veiktu būvdarbu un piemērotu tehnoloģiju izvēles nozīme ūdenssaimniecības projekta plānoto rezultātu sasniegšanā”. Seminārā piedalījās  esošie un  potenciālie ūdenssaimniecības projektu īstenotāji, tajā skaitā – novadu pašvaldību projektu vadītāji,  attīstības plānošanas un būvniecības speciālisti.

Semināra mērķis bija paaugstināt ūdenssaimniecību attīstības projektu realizētāju kapacitāti praktisko būvdarbu veikšanā un padarīt efektīvāku ar ūdenssaimniecības jomu saistīto projektu ieviešanu, tādejādi palielinot sekmīgi realizēto projektu skaitu. Tika diskutēts par piemērotākajiem risinājumiem dzeramā ūdens apgādes jomā, NAI iekārtu darbību un tehnoloģijām šajā jomā, kā arī  par dažādām pašvaldību ūdenssaimniecības projektu būvniecības niansēm.

Semināra otrajā daļā dalībnieki apskatīja ar ERAF līdzfinansējumu īstenošanas stadijā esošos ūdenssaimniecības projektus, klātienē iepazinās ar  projektu izbūves gaitu. Tika apskatīti Aglonas ciema, Rēzeknes novada Lipušku ciema un Līvānu novada Rožupes ciema ūdenssaimniecības objekti. Aglonā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”  (projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/026) gaitu. Pašlaik rit Cirīša ielas ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas un izbūves darbi. 17.jūnijā izsludināta iepirkuma procedūra A.Broka ielas kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai.