Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonā būs moderns bērnu rotaļu laukums

Saturs atjaunots: 24.07.2018.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra š.g. 22. martā izsludināja Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” atklātu projektu konkursu (turpmāk – VRAA konkurss).


Konkursa mērķis ir atbalstīt pašvaldību iniciatīvas sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana un nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne). Kopējais programmas finansējums – 300 000 eiro. Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir pieejami 60 000 eiro.

Aglonas novada dome ir to trīs pašvaldību skaitā Latgales plānošanas reģionā, kas saņēmusi finansējumu 20000,00 EUR  apmērā projektam “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Aglonas novadā”.

Projekta mērķis ir pašvaldībai sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, ierīkojot modernu  bērnu rotaļu laukumu un organizējot nometni, veicināt ģimenēm draudzīgas vides veidošanu, radīt pozitīvu attieksmi  ģimeņu atbalsta politikai, sekmēt sabiedrības līdzdalību Aglonas novadā.

Projekta ietvaros netālu no Aglonas Katoļu ģimnāzijas tiks izveidota­­  bērnu rotaļu pilsētiņa, kas sastāv no vairākiem daudzfunkcionāliem rīkiem, kuri ir bērnu vecumam atbilstoši un droši- slidkalniņš, karuselis, atsperu šūpoles, līdzsvara šūpoles, kāpnes, troses un citas lietas, zem konstrukcijām tiks uzklāts drošības segums nepieciešamajā platībā. Izveidotais bērnu  rotaļu laukums Aglonā tiks atklāts ar atraktīvu publicitātes  pasākumu.

Projekta ietvaros augusta nogalē norisināsies dienas nometne (5 dienas x 8 stundas x 30 bērni) Aglonas novada ģimeņu bērniem “Aglonas akcenti”, tajā skaitā daudzbērnu ģimeņu bērniem vecumā no 7- 14 gadiem. Bērnu dalība nometnē sniegs atbalstu ģimenēm bērnu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai vasaras periodā skolēnu brīvlaikā. Nometnei bērnus varēs pieteikt vecāki pēc sludinājuma publicēšanas mājaslapā www.aglona.lv. Nometnes laikā tās dalībniekiem tiks piedāvātas daudzveidīgas darba formas: grupu un individuālais darbs,  spēles, radošās darbnīcas, meistarklases, ekspedīcijas u.c.

Projekta kopējās izmaksas 28985,51 EUR, valsts budžeta finansējums 20000,00 EUR, kas sastāda 69% no projekta kopējām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums  8985,51 EUR,  sastāda 31 % no projekta kopējā finansējuma. Ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošanai – bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai un aprīkojumam paredzēti vairāk kā 82 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas beigu datums 2018. gada 1. oktobris.

Projekts tiek īstenots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un Aglonas novada domes finansējumu. 

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta koordinators

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv