Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā darbosies uzņēmējdarbības veicināšanas skola

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” no 2012.gada 1.janvāra sadarbībā ar Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centru uzsāks Latvijas – Šveices sadarbības programmas „NVO fonds” projekta „Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” ieviešanu, informē biedrība „Neaizmirstule”.

“Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā” paaugstinās pašcieņu, zināšanu un kompetences līmeni Aglonas novada jauniešiem, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu. Bērni un jaunieši no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, bērni un jaunieši no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas, jaunieši bezdarbnieki un darba meklētāji varēs pieteikties un piedalīties plānotajos pasākumos:

  • seminārā „Mana personība”,
  • deviņās neformālās izglītības programmās,
  • 10 amatnieku skolas nodarbībās,
  • jauno uzņēmēju atbalsta programmā „Biznesa ideja”,
  • biznesa plānu konkursā,
  • seminārā „Mans darbs”,
  • atvērto durvju dienās pie uzņēmējiem, amatniekiem Latgalē,
  • apmācībās nevalstiskajā organizācijā,
  • konferencē-diskusijā „Vienaudži – vienaudžiem”,
  • un noslēguma seminārā, kuru biedrība „Neaizmirstule” rīkos kopā ar Aglonas novada domes atbildīgajām amatpersonām.

Projekta īstenošanas laiks ir no 01.01.2012.-31.12.2012. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 38003.53  LVL. Pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums 34203.18 LVL jeb 90%, biedrības “Neaizmirstule” finansējums 3800.35 LVL jeb 10%, no kuriem 2320.35 LVL jeb 6.1056 % finansiālais ieguldījums, 1480.00 LVL jeb 3,8944 % ieņēmumi natūrā. Projekta Nr. Nr.2010.CH04/mac-38/

Lai projekts veiksmīgi tiktu realizēts, tiek piesaistīti speciālisti, kurus aicina pieteikties darbam uz projekta laiku. Pretendentiem uz minētajiem amatiem jāiesniedz CV un kvalifikāciju, prasmes apliecinošo dokumentu kopijas Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” valdes priekšsedētājai Intai Rečai personīgi vai sūtot pa pastu: Daugavpils iela 6, Aglona, LV 5304  līdz 10.01.2012.

Vakances pielikumā - vakances_uzskaite_sveice

Aicinām interesentus apgūt jaunas zināšanas neformālās izglītības programmās un apgūt jaunas prasmes amatnieku skolas nodarbībās. Pieteikuma anketu līdz 2012. gada 10.janvārim lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi neaizmirstules@inbox.lv

Sīkāka informācija pa t. 26457516, 29429422

Dalībnieku anketas pielikumā - apmacibas_anketas