Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā darbu uzsācis Vienotais klientu apkalpošanas centrs

Šī gada augusta sākumā Aglonas novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai Aglonā.

Centra izveides mērķis ir nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam. Centrā būs pieejami ne vien pašvaldības sniegtie pakalpojumi, bet arī Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un arī Uzņēmuma reģistra pakalpojumi.

Vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi Aglonā ir pieejami no šī gada 1. septembra novada domes kancelejā. Septembra beigās pakalpojumi tiks sniegti labiekārtotās telpās novada domes ēkā 1. stāvā. Centrā ir nodrošināta sasaiste un sniegtas konsultācijas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar valsts pārvaldes institūcijām. Centrā klientu apkalpošanu veiks Ingūna Barkeviča , kas izgājusi apmācību kursu sadarbībai ar valsts iestādēm. Aglonas novada Vienotajā klientu apkalpošanas centrā tiks nodrošināts dators klientiem, kuri varēs saņemt konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu Latvijā. Klientu centrs gaidīs arī cilvēkus, kuriem nav pietiekamas datorparsmes, lai saņemtu informāciju savu vajadzību un problēmu risināšanā. VPVKAC Aglonā ir viens no daudziem klientu apkalpošanas centriem, kas šogad pakāpeniski tiek veidoti dažādās Latvijas pašvaldībās.

Vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks: darbdienās no plkst. 8.30 – 17. 00.

Centra izveidei pašvaldība saņēma budžeta dotāciju 70% apmērā no izveidošanas izmaksām, nepārsniedzot 10000 eiro, bet uzturēšanai un personāla atlīdzībai papildus budžeta dotācija ir piešķirta līdz pat 800 eiro mēnesī.

 

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv