Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā ir talantīgi bērni

Talantīgā – tā jāsaka par Aglonas vidusskolas 8.a klases skolnieci Kati Tumovu. Skolā no 1.-7. novembrim bija skatāma Kates Tumovas zīmējumu izstāde. „Labo darbu nedēļā” sarīkot to palīdzēja 12.b klases skolēni. Projekta ietvaros izvirzijām mērķi palīdzēt kādam talantīgam bērnam kļūt atpazīstamam.

Visi, gan skolotāji, gan skolēni, ir pieraduši Kati redzēt ar zīmējumu mapi. Viņa zīmē ikkatru brīvu brīdi. Audzinātājas R. Grigules mudināti, uzsākām sarunas ar Kati. Viņa piekrita rīkot izstādi, izvēlējās zīmējumus, kurus izkārtojām skolas 2. stāva gaitenī. Tie bija Kates 45 darbi. Intervijā ar Kati noskaidrojām, ka viņai ir ap diviem tūkstošiem zīmējumu.

Kates zīmēšanas tehnika ir datorgrafika, kuru viņa apguvusi patstāvīgi 2-3 gadu laikā. Kate neapmeklē mākslas skolas nodarbības, bet visu apgūst un izmēģina pati. Zīmējumi ir ļoti dažādi. Mums Kate piedāvāja zīmējumus par 3 tēmām: cilvēki; mašīnas; dzīvnieki, bet to ir daudz vairāk. Meitene stāstīja, ka viņa zīmē emocijas. Viņa nekliedz, neārdās, bet zīmē to, kā viņa jūtas.

Mēs, 12.b klases skolēni, esam gandarīti, ka radām iespēju sadarboties ar Kati, ieklausījāmies, ko par viņas talantu saka citi skolēni un pieaugušie. Citējam 9. klases skolnieču Līgas, Lailas un Amandas rakstīto: „Lieliska izstāde! Lai Tev veicas sevis pilnveidošanā, jo Tev piemīt talants!”

Aglonas vidusskolas 12.b klases skolniece Lelde Bartuša.