Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonā īsteno LEADER projektu “Gostus gaidūt”

Latgales reģions ir īpašs ar izkoptām tradīcijām, bagātu un daudzveidīgu kultūru, bet latgalieši lepojas ar savām ēšanas tradīcijām – it īpaši rudzu maizi un daudziem vienkāršiem, bet veselīgiem ēdieniem. Mūsu latgaliskās tradīcijas sāk izzust. Reti kur lauku sētās vairs cep maizi, gatavo senos latgaliešu ēdienus, kas agrāk bija ikdiena.


Jaunā paaudze nezina, kāds ir ēdienu tapšanas process. “Gūda saimineiču bīdreiba” cenšas saglabāt senās latgaļu ēdienu receptes, gatavošanas veidus, apkopo ticējumus, parunas, tradīcijas. Biedrība nodrošina ekspozīcijas veidošanu un papildināšanu Maizes muzejā, kas piedāvā ekskursijas, nodrošina seno latgaļu ēdienu gatavošanu un baudīšanu. Gūda saimineiču sātā notiek tikšanās, semināri, meistarklases, radošās darbnīcas, āra pasākumi, saglabājot etnisko raksturu, vietējās tradīcijas. Apmeklētāji – vietējie un citu novadu iedzīvotāji vēlas baudīt autentisku atmosfēru, autentisku aprīkojumu–māla traukus, linu tekstilijas. Lai uzturētu autentiskās latgaliskās tradīcijas, Gūda saiminieču bīdreiba īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” LEADER projektu Nr.19-03-AL21-A019.2205-000007 “GOSTUS GAIDŪT”,  kura mērķis veicināt vietējās lauku kopienas iesaistīšanos Latgales kultūrvēsturisko tradīciju popularizēšanā, seno latgaliskās kulinārā mantojuma tradīciju saglabāšanā, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, Aglonas kā tūrisma vietas potenciālu, pievilcību un ilgtspēju, kas rosinātu ar tūrisma saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu.

Projekta laikā iegādāti vislatgaliskākā vietējā keramiķa Anatolija Vituškina izstrādājumi – šķīvji, krūzes, servējamie trauki, kas ražoti no Latgales māla un rotāti ar Latgalei raksturīgo glazūru un tautiskiem ornamentiem. Goda galds nav iedomājams bez linu galdautiem, salvetēm, kas izausti senlaicīgās, ar roku darbināmās stellēs, ko biedrība pasūtīja Latgales tautas daiļamatu meistarei Anitai Lukačai, kas vēl piedāvā šādas unikālas tekstilijas.

Mūsdienās piesaistīt apmeklētāju uzmanību un sniegt atmiņā paliekošu informāciju nav iespējams bez modernu tehnoloģiju klātbūtnes. Lai nodrošinātu pasākumu, meistardarbnīcu, semināru norisi, sniegtu vispusīgu informāciju par Latgales tradīcijām biedrība ir iegādājusies TV,  pārvietojamu akustisko sistēmu un portatīvo datoru. Projekta īstenošana ļaus vietējiem kopienas pārstāvjiem un ciemiņiem no Latvijas un ārvalstīm iepazīties ar vietējām tradīcijām, kas popularizē latgalisko identitāti, maksimāli pietuvinātu pastāvošai videi un valodai.

FOTOGALERIJA

Gūda saimineiču sātas aprīkojuma iegāde veicinās biedrības darbību Aglonas novadā, nodrošinās projekta ilgtspēju un tiks izmantota latgalisko tradīciju, kulinārā mantojuma saglabāšanā, nodošanā nākamajām paaudzēm.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4685.45, publiskais finansējums EUR 4216.90. Projekta īstenošanas laiks 2020. gada 15. janvāris – 2020. gada 15. decembris.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm, biedrības “Preiļu rajona partnerība” vietnē http://www.preiļupartneriba.lv/

Informāciju iesniedza: Vija Kudiņa, Biedrības “Gūda saimineiču bīdreiba” projektu vadītāja

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv