Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā kļūst gaišāk

Laikā, kad dienas paliek īsākas un ātri iestājas tumšs, domājot par iedzīvotāju drošību un labsajūtu ielās ir nepieciešams kvalitatīvs apgaismojums, taču jāatzīst, ka vietām tas ir novecojis.
Aglonas novada pašvaldība parūpējusies, lai būtu atjaunots apgaismojums jau ilgāku laiku neapgaismotā ceļa posmā. Aglonas novada Komunālā saimniecība sadarbībā ar SIA GSK novērsusi apgaismojuma kabeļa bojājumus sprieguma padevei. Kopš 5.decembra Aglonas ciema Somersetas iela no Daugavpils ielas krustojuma līdz Jaunciemam tumšajā diennakts laikā būs izgaismota. Apgaismojums tiks ieslēgts no plkst. 16:30 līdz 22:30

Kabelim veikti nepieciešamie mērījumi un atrastas pārrāvuma vietas. Kā informēja Komunālās saimniecības vadītājs V.Dimpers mērījumi un bojājumu vietas noteiktas ar speciālām ierīcēm, remontdarbi veikti aptuveni 350 metru garumā. Šis Somersetas ielas posms iekļauts arī Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. – 2020. gadam, paredzot ierīkot jaunu gājēju celiņu un jaunu apgaismojumu.

Aglonas novada dome arī turpmāk plāno veikt apgaismojuma uzlabojumus. Šobrīd ir izstrādāti tehniskie projekti apgaismojuma rekonstrucijas veikšanai Grāveru ciemā un Aglonas ciema Jaudzemu, Kalna, Jaunaglonas, Broka, Krāslavas, Ezeru ielām.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv