Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā konferencē satiekas biedrības

Šī gada 23. aprīlī biedrība “Neaizmirstule”  viesu mājā  “Krastmalas” rīkoja konferenci  “NVO aktualitātes”,  kurā piedalījās Aglonas novada biedrību un kaimiņu novadu biedrību pārstāvji un citi interesenti. Konferencē uzrunu teica Inta Reča, biedrības priekšsēdētāja, kas atzīmēja biedrības “Neaizmirstule” svarīgākos darbības mērķus, raksturoja darbību kopš 2006. gada, kad dibināta biedrība. Uzrunu teica arī Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, kura visiem novēlēja veiksmīgu konferences darbu, kā arī uzsvēra biedrību nozīmi novada sabiedrības un teritorijas attīstībā, īstenojot projektus. Konferences gaitā uzstājās biedrību pārstāvji, Aglonas novada domes pārstāvji, valsts iestāžu pārstāvji.

Aglonas novada UAC vadītāja Ināra Gražule iepazīstināja klātesošos ar Aglonas novada biedrību un nodibinājumu darbību, norādot, ka novadā reģistrētas 25 biedrības, 2 nodibinājumi. Aktīvākās biedrības, kuras darbojas un īsteno projektus, ir biedrības “Ideju strops”, “Alksniena”, “Neaizmirstule”, “Ilzes Krasti”,  “Mēs Grāveriem”.  Inga Aleksejeva, Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve, informēja par iespējām biedrībās nodarbināt bezdarbniekus, jauniešus. Ar interesi konferences dalībnieki noklausījās biedrības “Ideju strops”  valdes priekšsēdētājas Lauras Mežinieces un biedrības ” Sīļukalna Gundegas”  valdes priekšsēdētājas A.Upenieces no Riebiņu novada, Preiļu NVO centra direktora vietnieka Arta Utināna labās prakses piemērus. Konferencē ar aktuālo informāciju dalījās Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāve Valija Vaivode. Viņa informēja arī par projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2014″.

Nobeigumā notika diskusija, kuru vadīja konferences moderatore Ināra Špela. Diskusijas dalībnieki izteica domas par NVO darbību Aglonas novadā, norādot, ka svarīga loma ir komunikācijai ar iedzīvotājiem, pašvaldības atbalstam nevalstiskām organizācijām, biedru aktivitātei, biedru motivēšanai darboties un iekļauties sabiedrības dzīvē. Aglonas novadā būtu vēlams aktivizēt NVO darbu, rīkot turpmāk kopīgas tikšanās, lai pārrunātu un risinātu radušās problēmas. Paldies visiem, kas iesaistījās konferences darbā.

Konference notika projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003  “Atbalsts Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” darbībai”  ietvaros.  Projektu paredzēts īstenot no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2013., 2014. un 2015. gada darbības plāniem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 42686.15 EUR apmērā no kuriem 90% jeb 38417.54 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62 EUR ir biedrības finansējums.

2014. gada projekta izmaksas ir 17085.52 EUR (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un tai skaitā 10% jeb 1709.55 EUR ir biedrības finansējums.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv, www.neaizmirstule.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

Fotogrāfijas ir apskatāmas sadaļā Fotogalerija. Foto autors I.Valaine.

Pēc Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītājas Inetas Valaines informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv